пятница, 20 июня 2014 г.

Обращение Священного Синода УПЦ

Звернення Священного Синоду до єпископату, духовенства, ченців та мирян у зв’язку з останніми подіями в Україні.


Возлюблені у Христі владики, отці, брати і сестри!

Сьогодні Україна переживає найскладніші випробування за усі роки своєї незалежності. Не вщухає збройний конфлікт у Донецькій та Луганській областях, де кожного дня гинуть наші співвітчизники.

У ці скорботні для нашої Батьківщини дні ми, перш за все, закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви до посиленої молитви за Україну. В період Петрового посту ми маємо зосередитися на очищені власного серця від усякої злоби та агресії. Подібно до святих Апостолів ми повинні засвідчити перед сучасним світом про вічні Євангельські істини. Зміни в державі кожен має почати з себе.


Наша Церква об’єднує людей різних мов і культур. Вірні Української Православної Церкви мешкають на Сході і на Заході, на Півночі і на Півдні України. Ми не ділимо нашу паству ні за політичними, ні за національними, ні за соціальними ознаками. Усі ми єдині у Христі. Тому сьогодні ми звертаємося до народу України: Брати і сестри! Не розривайте нашу Батьківщину, примиріться один з одним! Ми маємо зберегти єдину Україну, зберегти її для наших нащадків.

Останніми місяцями соціальна напруга в нашому суспільстві сягнула крайньої межі. В цій ситуації вкрай важливим стає пастирське служіння, спрямоване на мир та злагоду в народі. Ми ще і ще раз нагадуємо, що участь духовенства в акціях громадянської непокори є неприпустимою. Також є неприйнятними використання церковного амвону для пропаганди будь-яких політичних ідей. В дусі Христової любові пастирі Церкви мають докласти максимум зусиль для припинення ворожнечі та недопущення нових кровопролить. І нам дуже прикро чути, що деякі священики спокушаються різними політичними пристрастями і через це не тільки порушують свій душевний мир, але і негативно впливають на спокій у суспільстві. З усією відповідальністю заявляємо, що такі дії є несумісними з високим званням пастиря Христової Церкви.

З почуттям особливої християнської любові та співстраждання ми звертаємося до духовенства та мирян східних регіонів, охоплених силовим протистоянням. Дорогі наші брати і сестри! Ми з Вами! Ми щоденно молимося за Вас, ми постійно просимо Всемилостивого Господа, аби Він врятував Вас від тієї страшної загрози, яка щодня нависає над Вами. Висловлюємо щирі слова співчуття сім’ям усіх загиблих. Нехай Господь упокоїть душі всіх загиблих в оселях Праведних, а Вам подарує свою милість і благословення.

Церква закликає до молитви та дієвої допомоги пораненим, постраждалим, позбавленим житла, а також вимушеним переселенцям і біженцям, особливо дітям, сиротам, людям з особливими потребами та похилого віку.

Українська Православна Церква оголошує загальноцерковний збір коштів для гуманітарної допомоги мирному населенню Донецької і Луганської областей.

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим співгромадянам Східного регіону України пережити складні випробування, які сьогодні випали на їх долю.

 Дорогі брати і сестри! В цей кризовий період історії нашого народу нам, віруючим людям, людям Церкви, потрібно як ніколи зберігати і укріпляти внутрішню церковну єдність. Ми маємо слухати голос своїх пастирів, і не йти за найманцями, які не є пастирями, і не слухати чужого голосу (див. Ін. 10, 1-5).

Знову і знову закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви до посиленої молитви за нашу Державу та за боголюбивий український народ. Віримо, що Господь молитвами Пречистої Своєї Матері та всіх Святих, що просіяли в нашій землі, збереже Україну від нового розбрату та кровопролиття.

Нехай перебуває між Вами благодать і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Іісуса Христа (Еф. 1, 2).
Благословляється виголосити це звернення в усіх храмах Української Православної Церкви 22 червня 2014 року в неділю Всіх святих в землі нашій просіявших, а також прочитати за богослужінням колінопреклонну молитву за мир і спокій в Україні.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Обращение в переводе на русский язык:
Возлюбленные во Христе владыки, отцы, братья и сестры!
Сегодня Украина переживает сложные испытания за все годы своей независимости. Не утихает вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, где ежедневно гибнут наши соотечественники.
В эти скорбные для нашей Родины дни мы, прежде всего, призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за Украину. В период Петрова поста мы должны сосредоточиться на очищенные собственного сердца от всякой злобы и агрессии. Подобно святых Апостолов мы должны засвидетельствовать перед современным миром о вечных Евангельские истины. Изменения в государстве каждый должен начать с себя.
Наша Церковь объединяет людей разных языков и культур. Верующие Украинской Православной Церкви живут на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге Украины. Мы не делим нашу паству ни по политическим, ни по национальным, ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе. Поэтому сегодня мы обращаемся к народу Украины: Братья и сестры! Не разрывайте нашу Родину, примиритесь друг с другом! Мы должны сохранить единую Украину, сохранить ее для наших потомков.
В последние месяцы социальное напряжение в нашем обществе достигла предела. В этой ситуации крайне важным становится пастырское служение, направленное на мир и согласие в народе. Мы еще и еще раз напоминаем, что участие духовенства в акциях гражданского неповиновения является недопустимой. Также неприемлемы использования церковного амвона для пропаганды любых политических идей. В духе Христовой любви пастыри Церкви должны приложить максимум усилий для прекращения вражды и недопущения новых кровопролитий. И нам очень обидно слышать, что некоторые священники соблазняются различными политическими страстями и поэтому не только нарушают свой душевный мир, но и негативно влияют на покой в обществе. Со всей ответственностью заявляем, что такие действия несовместимы с высоким званием пастыря Церкви Христовой.
С чувством особой христианской любви и сострадания мы обращаемся к духовенству и мирянам восточных регионов, охваченных силовым противостоянием. Дорогие наши братья и сестры! Мы с Вами! Мы ежедневно молимся за Вас, мы постоянно просим Всемилостивого Господа, чтобы Он спас вас от той страшной угрозы, которая ежедневно нависает над Вами. Выражаем искренние слова соболезнования семьям всех погибших. Пусть Господь упокоит души всех погибших в домах праведных, а вам подарит свою милость и благословение.
Церковь призывает к молитве и действенной помощи раненым, пострадавшим, лишенным жилья, а также вынужденным переселенцам и беженцам, особенно детям, сиротам, людям с особыми потребностями и пожилых людей.
Украинская Православная Церковь объявляет общецерковный сбор средств для гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей.
Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим согражданам Восточного региона Украины пережить сложные испытания, которые сегодня выпали на их долю.
Дорогие братья и сестры! В этот кризисный период истории нашего народа нам, верующим людям, людям Церкви, нужно как никогда сохранять и укреплять внутреннюю церковное единство. Мы слушать голос своих пастырей, и не идти за наемниками, которые не являются пастырями, и не слушать чужого голоса (см. Ин. 10, 1-5).
Снова и снова призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за наше государство и за боголюбивий украинский народ. Верим, что Господь молитвами Пречистой Своей Матери и всех Святых, просиявших в нашей земле, сохранит Украину от нового раздора и кровопролития.
Да будет между вами благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2).

Благословляется произнести это обращение во всех храмах Украинской Православной Церкви 22 июня 2014 в неделю Всех святых в земле нашей просиявших, а также прочитать за богослужением коленопреклоненной молитве за мир и спокойствие в Украине.

МОЛИТВА
Господу Вседержителю о мире и прекращении междоусобной вражды, чтомая в Неделю всех святых, в земле нашей просиявших

Владыко Вседержителю, Господи многомилостивый, приими коленопреклонныя молитвы и смиренныя слезы наша, приносимыя пред Святым Алтарем Твоим в сие время беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех святых сродников наших, коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любве Твоея, явленныя на Кресте Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире сем, во тьме вражды и беззаконий сущем.

Приими ходатайство святаго и благовернаго князя Владимира, крестителя и просветителя земли нашея; приими молитву страстотерпцев святых Бориса и Глеба, научающих не поднимати руки своея на брата своего; приими заступничество угодников Твоих Антония и Феодосия и с ними всех преподобных мужей и жен, слезами покаяния души свои паче снега убеливших; приими подвиги новомучеников и исповедников, страданиями своими спасительную веру в Тя нам сохранивших; приими прошения всех святых Церкве Твоея, трудами своими землю нашу освятивших. Наипаче приими молитвенный Покров Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Ея же непостыдным предстательством люди Твоя многажды избавленни быша от всякия вражды и междуусобныя брани.


Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и милостив, милостив буди Владыко ко всем страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, научая и нас оставляти обиды должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и нестроения в державе нашей, яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Комментариев нет: